FAKTAOPPLYSNINGER OM BULL-KONSERNET

NORDIC CRANE MED FEILAKTIG INFORMASJON
Kommentar til Nordic Crane News 2-2013

Innlegg fra konsernsjefen i NCG over Bulls etikk i kran- og transportbransjen.

FAKTAOPPLYSNINGER

BULL-NAVNET er ikke kjøpt av NCG, hele familien heter fortsatt Bull og står fritt til å bruke dette, også i firmasammenhengende.

LOGOEN er ikke kjøpt av NCG, den eksisterer på en rekke selskaper i T.O.Bull-konsernet. NCG har kun kjøpt kran- og transportvirksomheten ut av T.O.Bull-konsernet. Det er fortsatt Bull-familien som eier T.O.Bull-konsernet, som forøvrig nå heter Bull Holding AS. NCG har selv valgt å ikke bruke «Bull-logoen».

KENT BULL sin plan var å arbeide videre i det som nå heter NCG Oslo. Dette ble ikke mulig for han da han ikke fant seg til rette i NCG-kulturen. NCG mistet dermed en ressurs. 20 års erfaring innen kranbransjen og kunnskaper om Østlandsmarkedet. Når man ikke klarer å ta vare på slike ressurser, må man regne med at det oppstår konkurrerende virksomheter.
Kent Bull har ingen konkurranseklausuler og kan dermed drive konkurrerende virksomhet mot NCG og alle andre. Han har derfor overtatt T.O.Bull Betongpumping som passer inn i hans nå planlagte fremtidige virksomheter.

UNDERTEGNEDE skal i fremtiden drive med eiendom passende virksomheter.

KONKURRANSE er bra skriver konsersjefen i NCG, så hva er da problemet? Det må understrekes at Kent Bull med god samvittighet kan bruke familienavnet og logoen som ikke er solgt til NCG.

ETIKK OG MORAL er Bull-familien opptatt av, noe vi ser NCG med konsernsjefen i spissen, bare er opptatt av når det passer dem selv. Historien kan fortelle mye om dette.

Tom Ola Bull