HOVEDKONTOR
Eier
Kent Bull
Mobil: 982 54 201
Mail: kent@kbull.no
Salg / markedsføring
Glenn Trandum
Mobil: 982 54 202
Mail: glenn@tobullbetong.no
Lønnsmedarbeider
Marianne Tryggestad
Mobil: 982 54 473
Mail: marianne@tobullbetong.no
Avdeling: Oslo 22 78 71 00
Bestilling for Oslo – Akershus,
Buskerud, Vestfold,
Hedmark og Oppland
Salg
Arne Flotvik
Mobil: 915 44 231
Mail: arne@tobullbetong.no
Kjøreleder Oslo
Hans Petter Haug
Mobil: 982 54 380
Mail: hph@tobullbetong.no
Avdelingsleder
Ivar Sveen
Mobil: 488 51 099
Mail: ivar@kbull.no
Avdeling: Moss 69 26 09 70
Bestilling Østfold og Akershus
Salg og prosjekt
Arne Petter Holmen
Mobil: 982 54 856
Mail: a.p.h@tobullbetong.no
Kjøreleder Østfold
Mats Stene
Mobil: 982 54 404
Mail: mats@tobullbetong.no

For bestilling av kranbil, transport og mobilkraner – ta kontakt med K.BULL AS her.