Stasjonære pumper

Stasjonære betongpumper benyttes til trange plasser som innendørs, i tunneler, lange rørutlegg eller i bakgårder. Der det ikke er behov for tårnpumper benyttes stasjonære betongpumper.

ModellBetegnelse
Schwing Line Pump P 2020-120/80 SlangepumpeSlangepumpe

Vår kontaktinformasjon